Overdenking

Wat mag het geloof ons kosten?

 

Graag zou ik met u willen na denken over wat het geloof ons mag kosten....

We zingen vaak van “Alles geef ik u”, “Dit is mijn verlangen”,“Hier zijn wij als een levend offer”.  Zijn we wel echt bereid om dat te doen, of leven we gewoon ons leven, geven onze tienden en als we nog wat tijd hebben doen we iets voor onze naaste of voor de kerk. Zijn wij ons werkelijk ervan bewust dat we alles wat we hier hebben van God hebben gekregen en proberen we ons leven (tijd, geld, houding, enzovoort) zo te leven zoals God het wil. 

In Romeinen 12:1-3 NBV staat: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 

Een tijdje terug heb ik een geweldig boek gelezen ”Het dwaze van God” van Nik Ripken,  hoe geloof overleeft in tijden van vervolging.

Een stuk wat mij erg heeft geraakt en aan het denken heeft gezet is het volgende, ik citeer:

Een vrouw  was met haar kinderen naar Siberië verbannen, terwijl haar man, een voorganger, ergens in de gevangenis zat. Het was winter en de drie kinderen verdeelden de laatste korst brood. Voordat ze in de afgelegen, bouwvallige blokhut in bed klommen, vroegen ze: hoe komen we aan eten, mama? We hebben honger! Weet papa wel waar we zijn? Jullie hemelse Vader weet het wel, zei hun moeder, en Hij zal voor eten zorgen. Ze baden ervoor.

Dertig kilometer verderop maakte God midden in de nacht de diaken van een kerk wakker: sta op, span je paard voor de slee, laad er groente, vlees en andere levensmiddelen op die de kerk heeft verzameld en breng alles naar het gezin van de voorganger buiten het dorp. Ze hebben honger!

De diaken zie : Heer dat kan niet. Het vriest. Mijn paard zal doodvriezen en ik ook! De Heilige Geest bleef aandringen: Ga! Ze zijn in nood! De man protesteerde: Heer, er zijn wolven.

Als ze mijn paard opeten, ben ik de volgende, ik kom nooit heelhuids terug.

Maar de diaken vertelde dat de Heilige Geest hem had gezegd: je hoeft niet terug te komen. Je hoeft alleen maar te gaan. En dat deed hij. Zijn gebonk op de deur van de hut zal de moeder en haar kinderen de schrik van hun leven hebben bezorgd.

Maar je kunt je voorstellen hoe blij en verwonderd ze waren toen ze daar die kleine, halfbevroren dienaar van God zagen staan. Achter hem stond de volgeladen slee en hij hield een grote zak omhoog. Dit eten is voor jullie! Onze kerk heeft het verzameld. Wanneer het op is breng ik nieuwe voorraad.

Nog lang nadat ik dat verhaal had gehoord, dacht ik aan Gods laatste instructie voor de diaken: je hoeft niet terug te komen.

Je hoeft alleen maar te gaan. Hij kwam wel terug. Maar de instructie was duidelijk. Je hoeft alleen maar te gaan.

Je hoeft alleen maar te gaan. Zelfs als je niet weet of je nog terug kunt komen.

 

Wauw wat een gehoorzaamheid had deze man!

Ben ik bereid om op deze manier te doen wat God vraagt? Waarom lukt dat vaak zo weinig?

Paulus schrijft daarover in Romeinen 7: 18-19 NBV : Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.

Moet ik hier dan genoegen mee nemen? Dit is het dan, we leven zo en ik kan niet anders...

Nee we mogen strijden en sterven aan onze eigen ik en zo groeien naar Gods wil. 

In Romeinen 8:1,2 staat:  Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven breng, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood

Dus we zijn vrij en dankzij de Heilige Geest kunnen we het goede doen, maar dat is elke keer weer opnieuw kiezen. 

Romeinen 8: 5 en12 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil...Broeders en zusters we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 

We zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus.  We zijn vrij, niet om opnieuw ons eigen leven te leiden, maar om te leven voor God door de kracht van de Heilige Geest.

We mogen gaan en staan in de autoriteit die Jezus ons geeft, Hij is onze Koning, Hij heeft alles overwonnen, Hem komt alle eer toe!

 

Nog een mooi lied van YouTube : Insalvation Victorious.

Marcel Bruintjes