Overdenking

Zzzzzlaapverwekkende stukken in de Bijbel !

 

Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Amram, Amram verwekte Aminadab, Aminadad verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz…

Vingers omhoog wie thuis de geslachtsregisters overslaan, want ze zijn nogal saai en slaapverwekkend. Vond ik ook. Tot ik een interessant boekje las over de vijf vrouwen uit de geslachtslijn van Jezus. Sindsdien lees ik stambomen in de Bijbel met hernieuwde interesse.

Er zitten namelijk veel verborgen schatten in die registers waar je zo maar over heen leest. Sterker nog, in die lijsten vind je het genadig handelen van God met ons mensen terug.

En zelfs ons jaarthema: -omzien naar elkaar- is er in terug te vinden. Door in te zoomen zien we van bepaalde personen hoe ze met elkaar omgingen en hoe dat uitwerkte in hun leven.

Twee van die mensen zijn Boaz en Ruth (Matt.1: 5).

Boaz had een bijzondere moeder. Zij is Rachab, de hoer uit Jericho die de verspieders verborg.

Zij trouwt later met Salmon. Hij moet een dapper man geweest zijn. Hij kiest er voor om met een niet-Joodse vrouw te trouwen die een opmerkelijk beroep had.

We zouden raar in de gemeente opkijken als een man dat deed, toch?

Salmons naam betekent vredelievend en Rachabs naam betekent ruim of open zijn. Zo hebben ze hun kind waarschijnlijk ook opgevoed. Om open te staan voor mensen en ze goed te behandelen. Boaz zag dit bij zijn vader en dit voorbeeld heeft hem misschien doen besluiten om voor de Moabitische Ruth te zorgen door haar te trouwen.

Zij kregen samen weer een zoon die ze Obed, dienen, noemden. Misschien wilden ze hem meegeven dat je als leider veel zal moeten dienen.

Achter -kleinzonen David en Salomo zijn hier duidelijke voorbeelden van. En zij waren weer de voorouders van de grote dienaar: Jezus de Messias.

Zomaar vijf vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Met daarnaast de vijf betrokken mannen: Juda, Salmon, Boaz, David en Jozef. Tien mensen in een lange rij namen.

Soms gingen ze goed en inspirerend met elkaar om.

Andere keren maakten ze er een potje van.

Maar altijd was daar de genade van God.

Hij gaat verder met mensen lang voor dat wij er waren en lang nadat wij er niet meer zijn.

Ieder heeft zo zijn eigen verhaal en zijn eigen geschiedenis.

Soms stopt een geschiedenis, een geslachtslijn. Maar de Eeuwige God stopt nooit. In onze (gebroken) geslachtslijn is Hij onze Hoop voor de toekomst.

Elise Alkema