Overdenking

Tel uw zegeningen !

Lied 256 van Johannes de Heer zegt in het refrein: “Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.” In mijn bijdrage wil ik daarom graag even terugkijken op afgelopen maand en vooruitkijken naar wat komen gaat.

Op 4 oktober hebben we in de dienst over het avondmaal nagedacht en gevierd. In verband met het thema ´volgen´ doen we dit in november opnieuw, maar dan in de GemeenteGroeiGroepen.

Zaterdagavond 17 oktober was ik op het jeugdkamp in Schoonoord. We hebben met elkaar nagedacht over het moeilijke onderwerp: God´s Not Dead. Heel leuk was de bonte avond waarbij een niet zindelijke olifant over mijn benen liep.

Zondag 18 oktober was de gastendienst. Omdat het Micha zondag was, hebben we stilgestaan bij schepping, mens en dier naar aanleiding van Gods verbond met Noach in Genesis 9:1-17. In de dienst lukte het niet om het filmpje over Donderdag Veggiedag te laten zien, maar u kunt dit filmpje op internet vinden:  

Handig zijn ook de gratis recepten om één keer per week vegetarisch te koken:

Het feest kon niet op, want op 20-22 oktober waren de King´s Kids Days. Wat heeft God ons op die dagen gezegend! Elke dag waren er meer dan 100 kinderen. Maar ook de samenwerking tussen jong en oud was geweldig om te zien. Er werkten ook tieners mee die ik op kamp had gezien. Er waren prachtige werkjes voor de kinderen om te maken. Heerlijke pannenkoeken om te eten. En Gods boodschap is gebracht door toneelspel, zang en memorisatie. Loof de Heer, zou ik zeggen.

Op zondag 26 oktober sprak voorganger J. Gankema. Hij vroeg aan het begin van de preek of we Jezus´ voorbeeld willen volgen. Bij het zegenen van de kinderen zoals Jezus dat deed, kunnen we ons wel wat voorstellen. Maar willen we ook net als Jezus elkaars voeten wassen? Aan het einde van de preek deed br. Gankema onder andere een oproep om je te laten dopen. Mogelijk bent u of jij toen gaan staan of leeft het verlangen om gedoopt te willen worden al langer in je hart. Op zondag 29 november worden er kinderen opgedragen. Het zou prachtig in de dienst passen als er dan ook mensen worden gedoopt. Kinderen opdragen en mensen dopen op geloof horen immers bij elkaar! Ik hoor het dus graag als er mensen zijn die het verlangen hebben Jezus te volgen door zich te laten dopen.

Petrus antwoordde: ´Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.´ (Handelingen 2:38-39)

Op zondag 1 nov. staan we in de dienst stil bij ´vluchtelingen´. Op donderdagavond 5 nov. van 19.45-21-00u. gaat een maandelijkse ´Bijbelstudie & gebed´ van start. Drie kwartier Bijbelstudie en een half uur gebed. De Bijbelstudie is een vervolg / verdieping van de preek die de zondag ervoor is geweest.

Ik ben God dankbaar voor alle zegeningen die Hij ons heeft gegeven. Laten we uitzien naar wat komt. Want ondanks moeilijke dingen die ons leven raken, kunnen we door stil te staan bij Gods zegeningen zijn liefde ervaren. 

Met vriendelijke broedergroet,

 

Timothy Alkema - voorganger