Overdenking

Muziek en de Bijbel.

 

Al sinds mensenheugenis hebben mensen de behoefte gehad zichzelf te uiten door middel van muziek, dans en zang. Het is een manier om te uiten wat er in het hart leeft. Juist muziek kan onze gevoelens vaak zo goed verwoorden.

Door middel van muziek kunnen blijdschap, verdriet en allerlei andere dingen die iemand bezighouden tot uitdrukking worden gebracht en verwerkt. Kijk maar eens welke uitwerking muziek heeft op de mensen tijdens een concert van André Rieu. Enkelen pinken een traantje weg of omhelzen elkaar liefelijk, anderen gaan volledig uit hun dak…..

 

Muziek is een schepping van God. Volgens Openbaring wordt in de hemel gezongen en bespeelt men muziekinstrumenten.

“… en zij zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam … Openb. 15:3”

“… Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. Openb.5:8”

Hierin wordt aangegeven dat zang en muziek worden gebruikt om God te loven, te eren en te aanbidden. Het is absoluut Gods wil dat wij onder begeleiding van instrumenten God uitbundig loven en prijzen, zoals hem toekomt. In Psalm 150 komt dit ook heel duidelijk tot uiting.

“Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, loof hem met dan en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit.Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Ps 150:3-6”.

Naast de Psalmen is er in het Oude Testament nog veel meer te vinden over muziek. Zo speelden sommige instrumenten een grote rol bij het volk Israël. Bazuin; God spreekt in luid bazuingeschal op de berg Sinaï (Ex. 19). Harp en Citer; Door harp- en citerspel wijkt een boze geest van Saul en kwam de hand van de Heer op Elisa.(1 Sam. 16 en 2 Kon. 3).

Zang en muziek hebben in onze samenkomsten ook een belangrijke functie. Als eerste moet het ons los maken van het dagelijks gebeuren, waarmee we vaak in de dienst komen. Hierdoor kunnen we ons niet op de Heer concentreren. Ook werkt het reinigend op de sfeer waar we samenkomen. Het is van belang te weten dat de wereldse invloeden ook proberen binnen te dringen in onze samenkomsten. Maar waar de gemeente God de lof toezingt zal Satan vluchten. Muziek en lofprijs onder Gods Geest, effent de weg voor het ontvangen van de boodschap van Gods Woord. Door zang en muziek gaan we openstaan voor de werking van Gods Geest. Zang en muziek kunnen ons geloof opbouwen, waardoor we in aanraking kunnen komen met de wondere kracht van God.

Laten we God danken voor alles wat Hij ons schenkt en die gaven tot Zijn eer gebruiken! Niet alleen in muziek maar ook in het zingen.

Een muzikale groet,

Bert Hilberts