Overdenking

Hij komt ........

Voor onze dochter Janine is tijd een lastig begrip. Woorden als straks, vanavond, morgen of volgende week zijn voor haar niet te bevatten. Op een avond tijdens het eten komt het gesprek op het onderwerp sinterklaasliedjes. Misschien heeft u er iets over gehoord. In ons land wil men de sinterklaasliedjes aanpassen en mag onder andere een woord als "zwarte piet" niet meer gebruikt worden. Samen met onze oudste dochter, lerares in spe, praten we ier over.  Voor Janine is dit gesprek helemaal niet belangrijk. Zij hoort alleen het woord "sinterklaas" en dat is voor haar al een reden om helemaal enthousiast te worden. Het kost ons dan ook enige moeite om haar duidelijk te maken dat sinterklaas nog lang niet komt (het is nog maar september). Maar voor Janine is dat niet genoeg; zij wil het liefst haar schoen zetten en naar buiten om de goede man op te wachten. Toch wel mooi om te zien hoe enthousiast zij naar gebeurtenissen uitkijkt. 

Het zette mij wel aan het denken. Hoe enthousiast zijn wij als het om de komst van Jezus gaat? Sommien zeggen dat je maar gewoon moet afwachten wanneer Jezus terug komt. Je kunt er niet zoveel over zeggen, want die dag komt als een dief in de nacht (1 Tess. 5:2). Zelfs Jezus heeft gezegd dat hij niet weet wanneer dat moment aanbreek (Matt. 24;36). De Bijbel beschrijft heel concreet welke tekenen vooraf zullen gaan aan de wederkomst van Jezus. Oorlogen, spanningen tussen volken, hongersnood, vervolging van christenen, gebrek aan onderlinge liefde. De wereld wordt er dus niet beter op en je kan je afvragen; wat staat ons nog allemaal te wachten ? 

Maar Jezus zegt ook dat hij niet eerder terugkomt dan dat het goede nieuws oer het koninkrijk in de hele wereld is verkondigd als getuigenis voor alle volken. God neemt dus oook de tijd om iedereen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de grote ontmoeting met Hem. 

Jezus komt terug op aarde, dat heeft Hij ons beloofd. We weten niet wanneer, maar dát Hij komt.... is zeker!

Erik Wiegers