Overdenking

Kijk...............

Terwijl ik dit schrijf hoor ik dat het steeds harder gaat waaien rondom het huis, er is storm voorspeld! Op de Filippijnen is net de storm "Hagupit" weer uitgeraasd. Het gevolg is weer veel schade, doden en gewonden. In Syrië en Irak lijkt IS, ondanks de alles verwoestende bombardementen van de westerse strijdkrachten, onstuitbaar. Ze mishandelen en/of vermoorden iedereen die anders denkt dan zij. In Oekraïne zijn, ondanks de wapenstilstand, nog steeds gevechten gaande tussen het Oekraïense leger en de pro Russische rebellen. Dit terwijl het Russische leger voor de grens gereed staat om Oekraïne binnen te vallen. Het enige wat hen tegen lijkt te houden is de druk vanuit de westerse wereld. In Afrika slaat de Ebola epidemie als een razende om zich heen, met veel doden tot gevolg. Terwijl dit alles gebeurt sluiten veel mensen in de westerse wereld dit "gewone" nieuws buiten en bereiden zich veelal voor op de komende feestdagen. Ook de christenen bereiden zich, soms afsluitend voor het wereldnieuws, voor op de komende feestdagen. 

Als u dit leest, duurt het niet lang meer dan vieren we Kerst. We gedenken de geboorte van Jezus, de Zoon van God, onze Zaligmaker, de Vredevorst. Kan de geboorte van dit kleine mensje de pijn die er in deze wereld is verzachten? Omgekeerd wordt deze vraag wel vaak gesteld door de mensen die niet willen geloven in een God die mens geworden is, en op aarde als een dienaar heeft geleefd. De vraag is voor de meesten van ons bekend: "Als er een God is, waarom is er dan zoveel leed in de wereld?"

Ook voor ons Christenen is het moeilijk om hier een antwoord op te geven. Wat we wel kunnen weten is dat als alle mensen op aarde in Jezus zouden geloven en naar Zijn voorbeeld gingen leven de situatie in de wereld er heel anders uit zag. We hadden elkaar lief en waar liefde heerst is geen haat. Jezus is hier op aarde geboren in een stal en heeft als kind in een kribbe gelegen, en van de meest nederige plekken om ter wereld te komen. Jezus heeft met Zijn geboorte voor ons het tij doen keren en heeft ons laten zien hoe wij in het leven moeten staan; nederig, liefdevol en bovenal God liefhebbend. Maar gelukkig is er naast het Kerstfeest ook Pasen geweest, de dag dat het kleine mensje als volwassen man Zich gewillig heeft laten kruisigen. Niet omdat hijzelf iets verkeerd heeft gedaan, nee Hij was volledig volmaakt en daarmee onschuldig. Hij stierf daar aan dat kruis voor mijn zonden, voor onze zonden. dit is de grootste daad van liefde die we ons kunnen voorstellen. 

We weten dat, voordat Jezus terug komt om zijn gemeente te halen, er veel dingen in de wereld staan te gebeuren. In Matteus 24 zegt Jezus het volgende over de tijd vlak voordat Hij terugkomt: "En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet."

Als we om ons heen kijken is het meer dan ooit duidelijk dat we in die tijd leven. Belangrijk is dat we onze ogen open houden maar niet bang worden voor al deze gebeurtenissen om ons heen. Ik moet toegeven dat mijzelf de angst wel eens bekruipt. Wat voor mij dan een geruststellende gedachte is, is de geschiedenis van Mozes en de koperen slang. In Numeri 21 staat hierover het volgende: "Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak, en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven." Zoals het volk Israël naar de koperen slang moest kijken om te blijven leven, en niet worden gedood door de slangen, zo moeten wij over de aardse pijn en moeite heen kijken naar Jezus. 

Het is inmiddels 31 jaar geleden dat mijn broer en ik op weg naar de marine in Den Helder een auto-ongeluk kregen waarbij mijn broer omkwam. Het verdriet en de verslagenheid was, zoals begrijpelijk, enorm. Een paar maanden later werd de plunjezak van mijn broer terugebracht door de marine. Op de plunjezak stond met watervaste stift de volgende tekst geschreven: "Kijk naar de zon (Zoon) dan vallen de schaduwen achter je." Deze tekst heeft mij en mijn ouders veel troost gebracht in die moeilijke tijd van ons leven. 

Ik weet het is gemakkelijk gezegd als je voorspoed hebt, maar het is goed om hierbij stil te staan. Niet allen tijdens het Kerstfeest maar ook tijdens de dagelijkse sleur. 

Wij, de familie Mik, wensen u/jou gezegende Kerstdagen en een evenzo 2015 !

Gert Mik