Overdenking

Omzien naar elkaar !

‘Gemeenschap wordt met enig recht wel omschreven als de plek waar de persoon met wie je het minst graag samenleeft, altijd leeft.’ Een mooi citaat van Henri Nouwen om een nieuw jaar mee te beginnen. Toch? Wat zou hij bedoeld hebben? Misschien dat samen leven ten diepste eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is. En waar komt dat scherper naar voren dan in de gemeente.

Bonhoeffer, die net voor de bevrijding in opdracht van de Duitsers omgebracht werd, realiseerde zich dat de ideale gemeenschap onbereikbaar is en eigenlijk ook ongewenst.Hij schrijft: ‘Wie zijn droom van een christelijke gemeenschap hoger stelt dan de christelijke gemeenschap zelf, verstoort in feite elke christelijke gemeenschap, ook al meent hij het nog zo goed en zo eerlijk.’

Wat moeten we hier nou mee als we aan de start staan van een nieuw seizoen en een nieuw jaar thema: omzien naar elkaar? Allereerst dat we eerlijk zijn. Het is mooi en goed om samen gemeente te zijn. Het is een plek waar liefde is, waar je je thuis mag voelen, waar God wonderen doet. Maar het is ook de plek waar geschaafd, geschuurd, gebotst en geworsteld wordt. Omdat we zo veel verschillen, willen en verlangen. Van onszelf, van de ander. De Bijbel spiegelt ons geen sprookje voor. Het is niet voor niks dat er zoveel brieven in het Nieuwe Testament  verstuurd zijn naar gemeentes omdat men het onderling niet eens was, of omdat de liefde en vergeving soms ver te zoeken waren.

En toch heeft Jezus een bedoeling en doel met zijn Bruid, de gemeente.Hij wil laten zien dat we ondanks onze verschillen (Fries of Groninger, westerling of Drenth, rijk of arm, denker of doener, vrouw of man, volwassene of kind) elkaar kunnen leren kennen, dienen, liefhebben en vergeven. Oftewel naar elkaar kunnen omzien.

‘Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar  zal iedereen zien dat jullie mijn volgelingen zijn.’ (Joh. 13:34, 35).

Dat vraagt een stapje extra, buiten je eigen veilig hokje durven komen. Voor mij niet makkelijk, voor u / jou ook niet denk ik. Maar daarvoor is het mooi dat we mogen terugdenken aan het thema van afgelopen jaar: God die naar ons omziet. De Vader heeft ons aan elkaar gegeven, de Heilige Geest houdt ons samen en Jezus leert ons liefhebben.

Dat we een liefdevol jaar met elkaar mogen hebben.

Elise Alkema