Overdenking

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Een nieuw jaar, 2016: een nieuwe ronde en nieuwe kansen.

Of toch niet? Of maar voor sommigen?

Aan het begin van dit nieuwe jaar ligt alles nog zo open.

Er staat weer van alles te gebeuren. In de wereld om ons heen, in de gemeente, maar ook in ons eigen leven. Er zullen dit jaar weer kinderen geboren worden, er zullen weer mensen trouwen (dit jaar sowieso twee stellen!!).Maar er zullen ook weer moeilijke dingen gebeuren. We zullen afscheid moeten nemen van geliefden, verwacht of onverwachts. Er zullen banen verdwijnen, er zal ziekte en moeite zijn. Kleine en grote onzekerheden. In zo’n eerste maand van het jaar kunnen allerlei gevoelens op je af komen die overweldigend kunnen zijn. Naast de vele mooie dingen, kan ik me toch niet aan de indruk ontrekken dat we in een best onzekere tijd leven.

Veel verschuiving in de wereld. Miljoenen op de vlucht, verdreven van huis en haard. Politieke chaos, financiële zorgen voor steeds meer mensen in binnen- en buiteland. Ziekten die maar moeilijk onder controle te krijgen zijn als aids, ebola en kanker. Zowel buiten als binnen de gemeente.

Dat zijn de omstandigheden waar we mee te maken hebben, de realiteit. Maar dan, in die omstandigheden, wijst God door zijn Bijbel ons op een andere realiteit en een ander perspectief.

Zo kwam ik dit vers tegen in Jesaja, wat me niet meer losliet: 

De Heer geeft zekerheid in je bestaan,

Hij brengt je steeds weer redding,

Hij geeft wijsheid en kennis in overvloed

Ontzag voor Hem is je grootste schat.

Jesaja 33:6 Groot nieuws bijbel 

Juda gaat hier door een verschrikkelijk onzekere en moeilijke tijd. Sanherib, de koning van Assyrie had een deal met Juda gesloten over het betalen van een grote som geld. Maar vervolgens houdt hij zich niet aan de afspraak. Hij wil en geld zien en hij wil dat Jeruzalem zich overgeeft aan hem. Daarbij schuwt hij geen geweld.

Juda is aan de ene kant enorm teleurgesteld en tegelijk komt er een soort van oerkracht en geloof uit hun binnenste in de almacht en trouw van God. Ze erkennen dat God boven alle mensen en omstandigheden staat. En ze verwachten het van Hem.

Door dit stukje werd ik ontroerd omdat het me liet zien dat God begrijpt door welke moeilijke dingen en gevoelens we kunnen gaan. En hoe snel we dan het hoofd kunnen laten hangen.

Maar dan, juist in die moeilijke omstandigheden laat Hij zich zien als een eeuwige en sterke Herder. Het is alsof Hij naar ons, zwakke schapen, toegaat en bij ons neerknielt. Zachtjes ons hoofd omhoog tilt, ons in de ogen kijkt en zegt: “wees niet bang. Kijk niet alleen naar beneden, naar de omstandigheden, maar kijk omhoog. Naar Mij. Ik ben je zekerheid in je onzekerheid.

Ik ben je redding in je verlorenheid. Ik ben je wijsheid als je het niet meer weet. Ik (onder)wijs je de weg als je verdwaald bent in al je gevoelens. Ik wil je iets groters geven dan al je aardse schatten (geld, familie, veiligheid, zekerheid, vrienden en werk). Ik geef je Mijzelf. Ik ben JHWH. Ik ben die Ik ben en Ik zal er (altijd) zijn en ben er altijd geweest”.

Hij zei het tegen Juda, Hij zegt het tegen ons.

Een nieuw jaar, een nieuwe kans voor iedereen, om opnieuw te schuilen en het te verwachten van die Eeuwige Herder.

Ik wens u een ontzag-wekkend nieuw jaar… 

Elise Alkema