Overdenking

“VOLGEN!”

Broeders en zusters,

Voor ons ligt het eerste contactblad van het nieuwe seizoen. 

Dat betekent dat de vakantie weer voorbij is en dat wij als gezin in Nieuw-Weerdinge zijn komen wonen. We voelen ons ontzettend welkom! We zijn blij met het huis wat de gemeente heeft gekocht en wij zijn dankbaar voor alle hulp die we hebben ontvangen rondom onze komst naar Nieuw-Weerdinge. 

Op zaterdag 26 september houden we open huis. U bent welkom tussen 13.30-16.30u. aan Weerdingerkanaal zz 211. We vinden het leuk om jullie een kijkje in de keuken te geven.

Mijn kantoor in de kerk heb ik grotendeels ingericht. De boeken staan op de plank. Boeken zijn er ook om uitgeleend en gelezen te worden. Voelt u zich vrij om langs te komen. Ook heb ik verder kennisgemaakt met een aantal gemeenteleden en dat is wat ik dit seizoen graag wil doen. Bijvoorbeeld heb ik gehoord hoe de gemeente aan haar naam is gekomen (Openbaring 3:8).

"Ik heb voor uw [ogen] een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten"

In de GemeenteGroeiGroepen is de gemeente in afgelopen jaren aan de slag geweest met de thema's luisteren & zoeken. Dit seizoen gaan we verder met samen Gods missie ontdekken aan de hand van het thema volgen

Als nieuwe voorganger wil ik de gemeente en Nieuw-Weerdinge en haar omgeving beter leren kennen. Van John Stott heb ik geleerd om ‘dubbel te luisteren’. Als predikant wil ik graag luisteren naar wat er zowel in de gemeente en gemeenschap speelt als naar welk licht Gods Woord daarop doet schijnen. 

In de samenkomsten op de eerste zondag van de maand is het mijn bedoeling om te preken vanuit dit ‘dubbel luisteren’. Broeder en consulent Tinus Panneman zal tijdens de startzondag op 6 september het thema “volgen” inleiden. Laten we samen  verder op zoek gaan naar Gods Koninkrijk door te luisteren en te volgen.

Zondag 13 september zal D.V. de intrededienst zijn. Vanaf die dag mag ik in de gemeente officieel als voorganger dienen. Laten we uitzien naar een mooie dag en God bidden om Zijn zegen voor de gemeente en haar roeping in Nieuw-Weerdinge en omgeving.  

Tenslotte, ik wil graag veel met jullie in contact komen. Mijn voorkeur heeft dat u mij mailt via voorganger@deopenpoort.nl, dat mag ook met het verzoek om u te bellen. Ik kan dan contact opnemen wanneer ik tijd heb om echt naar u te luisteren! 

U kunt mij ook proberen te bereiken via de telefoon in de kerk: 0591-522782. Voor situaties die niet kunnen wachten, ben ik het best bereikbaar via 06-49219173. Ik vind het fijn als u mij op de hoogte houdt van zowel blijde als moeilijke gebeurtenissen. 

Met Vriendelijke Broeder Groet,

Timothy Alkema – voorganger.